Programmet kommunala partnerskap

Vad?
Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter.

Vem kan söka?
Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund. Klicka här för att komma vidare till vår databas där du kan få reda på vilka kommuner som är engagerade i programmet, vilka länder de samarbetar i, inom vilka områden de samarbetar samt kontaktuppgifter till personer verksamma inom programmet.

Se informationsfilmen om Kommunala Partnerskapsprogrammet


Varför?
Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Genom att engagera din kommun i Kommunala Partnerskap får ni en möjlighet att delta i det internationella utvecklingssamarbetet vilket kan leda till att ni förbättrar er verksamhet genom till exempel förbättrad service gentemot medborgarna eller en revitalisering av demokratin i din kommun. Cirka 70 svenska kommuner är redan verksamma inom Kommunalt Partnerskap.

Var?
Länder som aktuella för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Hur?
Klicka här och få reda på mer om hur du ansöker.
Vill du veta mer? Klicka här och läs mer om våra riktlinjer och programmets historia eller skicka ett mail till partnership@icld.se så svarar någon av oss från KP-teamet; Karin Norlin-Bogren, Maria Larsson, Jessica Olson eller Rikard Eduards.

När?
De två ansökningsomgångarna för programmet kommunalt partnerskap är öppna 15 februari -15 mars respektive 15 september - 15 oktober varje år.

 
Aktuellt

2016-05-22. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Fokus på framtidens lokala demokrati när några av världens främsta forskare kommer till Sverige.
Under två dagar, 23-24/5, kommer forskare på lokal demokrati och decentralisering och tjänstepersoner från svenska kommuner och från kommuner i länder som Uganda, Serbien och Kenya att mötas för att dela erfarenheter och forskningsresultat med varandra.
Läs mer »

2016-05-18. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
The Future of Local Government in a new Development Agenda - Workshop by ICLD 22-24 May.
The workshop in Visby May 22-24, will define the territory, understand the challenges and direct to action.
Läs mer »

2016-05-12. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram
Ansökan till Rysslandsprogrammet är nu öppen.
12 maj – 15 juli 2016 är ansökan till programmet för intensifierad kommunal samverkan mellan kommuner och regioner i Ryssland och kommuner och regioner i Sverige öppen.
Läs mer »

2016-02-29. ICLD / Kommunalt partnerskap
Partnerskap på väg mot demokrati.
Läs om resultat och framgångsfaktorer när några kommunala partnerskap har studerats.
Läs mer »

2016-02-25. ICLD / Kommunalt partnerskap
Använd gällande anvisning för revisorer vid redovisning.
Undvik trassel vid redovisning av kommunala partnerskap genom att se till att ni använder gällande anvisning för revisorer! Under 2016 kommer ICLD enbart acceptera revisionsrapporter enligt den nya anvisningen.
Läs mer »

2016-02-15. ICLD / Kommunalt partnerskap
Öppet för ansökningar om partnerskap.
Mellan den 15 februari och 15 mars är vårens ansökning till det Kommunala Partnerskapsprogrammet öppet.
Läs mer »