Programmet kommunala partnerskap

Vad?
Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter.

Vem kan söka?
Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund. Klicka här för att komma vidare till vår databas där du kan få reda på vilka kommuner som är engagerade i programmet, vilka länder de samarbetar i, inom vilka områden de samarbetar samt kontaktuppgifter till personer verksamma inom programmet.

Se informationsfilmen om Kommunala Partnerskapsprogrammet


Varför?
Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Genom att engagera din kommun i Kommunala Partnerskap får ni en möjlighet att delta i det internationella utvecklingssamarbetet vilket kan leda till att ni förbättrar er verksamhet genom till exempel förbättrad service gentemot medborgarna eller en revitalisering av demokratin i din kommun. Cirka 70 svenska kommuner är redan verksamma inom Kommunalt Partnerskap.

Var?
Länder som aktuella för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Hur?
Klicka här och få reda på mer om hur du ansöker.
Vill du veta mer? Klicka här och läs mer om våra riktlinjer och programmets historia eller skicka ett mail till partnership@icld.se så svarar någon av oss från KP-teamet; Karin Norlin-Bogren, Maria Larsson, Jessica Olson eller Rikard Eduards.

När?
De två ansökningsomgångarna för programmet kommunalt partnerskap är öppna 15 februari -15 mars respektive 15 september - 15 oktober varje år.

 
Aktuellt

2016-10-14. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Invitation to a round table meeting of researchers Malmö, Sweden 12 – 13 December 2016.
Invitation to Russian and Swedish researchers experienced in studying local governance for a round table meeting of researchers in Malmö, Sweden 12 – 13 December 2016.
Läs mer »

2016-09-29. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram
Sju samarbeten för kommuner och regioner i Sverige och Ryssland.
Sju samarbeten om hållbarhetsfrågor och inkludering av personer med funktionsvariationer är starten på det nya Rysslandsprogrammet.
Läs mer »

2016-09-26. ICLD / Kommunalt partnerskap
Nya insikter när samarbetsparter går KP-utbildning tillsammans.
Det visar sig vara en bra sak att samordnare från både svenska kommuner och deras samarbetsparter går ICLD:s utbildning för redan aktiva tillsammans.
Läs mer »

2016-09-13. ICLD / Kommunalt partnerskap
Requirements for reporting.
The English translation of our requirements for reporting for all our types of MPP projects can now be found on our website.
Läs mer »

2016-07-21. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Sketchnotes från ICLD Almedalen 2016.
En tillbakablick på vad som hände hos ICLD under Almedalen 2016.
Läs mer »

2016-07-11. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Tack för en mycket lyckad Almedalsvecka hos oss på ICLD.
En vecka med fokus på hur vi gemensamt på den lokala nivån bidrar till att nå de globala målen och en hållbar utveckling.
Läs mer »