Internationellt samarbete på lokal nivå

Vårt övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.

ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå, utvecklar och driver utbildningsprogram och genererar ny kunskap inom demokratiområdet.

ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. Centret länkar ledande forskare och erfarna praktiker och stimulerar gemensamma lösningar på vardagliga kommunala utmaningar.


  ICLD:s avtal med Sida

ICLD:s avtal med Sida om kärnstöd sträcker sig över treårsperioden 2016-2018.

Läs mer >>

Dialog fördjupar lokal demokrati

Komplexa samhällsfrågor kräver nya samtalsformer. Ta en titt på den här delen på webben för inspiration kring medborgardialog.

Läs mer på Medborgardialogwebben >>


17 Globala mål för utvecklingen av en hållbar värld

I september 2015 antog FN de nya Globala målen för hållbar utveckling.

ICLD:s program och verktyg går som hand i handske med de universella målen.

Läs mer hos Regeringskansliet >>

Läs mer på The global Goals >>

Aktuellt

2016-09-26. ICLD / Kommunalt partnerskap
Nya insikter när samarbetsparter går KP-utbildning tillsammans.
Det visar sig vara en bra sak att samordnare från både svenska kommuner och deras samarbetsparter går ICLD:s utbildning för redan aktiva tillsammans.
Läs mer »

2016-09-15. ICLD / Kommunalt partnerskap
Öppet för ansökningar om partnerskap.
Mellan den 15 september och 15 oktober är höstens ansökning period till det Kommunala Partnerskapsprogrammet öppen.
Läs mer »

2016-09-13. ICLD / Kommunalt partnerskap
Requirements for reporting.
The English translation of our requirements for reporting for all our types of MPP projects can now be found on our website.
Läs mer »

2016-09-02. ICLD / Utbildningsprogram
Enabling Local Democracy and Inclusive Urban Development.
Applications to the second round of this training built around the SymbioCity Approach, is now open. Professionals from Macedonia, Serbia, Turkey and Ukraine are welcome to apply. Last date for applications: October 14th 2016.
Läs mer »

2016-08-31. ICLD / Utbildningsprogram
Nationellt utbildningsprogram för politiker i Zimbabwe.
Drygt 20 politiker från Zimbabwe kommer till Sverige i mitten av september för en intensiv utbildning som stärker kapaciteten och utvecklar den lokala demokratin.
Läs mer »

2016-08-23. ICLD / Kommunalt partnerskap
Introduktion till kommunala partnerskap 4 Oktober.
Vill du veta mer om hur din kommun, region eller landsting kan komma igång med internationellt utvecklingssamarbete. ICLD bjuder in till en introduktionsdag om programmet Kommunalt Partnerskap.
Läs mer »