Internationellt samarbete på lokal nivå

Vårt övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.

ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå, utvecklar och driver utbildningsprogram och genererar ny kunskap inom demokratiområdet.

ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. Centret länkar ledande forskare och erfarna praktiker och stimulerar gemensamma lösningar på vardagliga kommunala utmaningar.


  Nytt avtal med Sida

ICLD har ingått ett nytt avtal med Sida om kärnstöd för en ny treårsperiod 2016-2018.

Läs mer >>

Dialog fördjupar lokal demokrati

Komplexa samhällsfrågor kräver nya samtalsformer. Nu lanserar vi en del på webben för inspiration kring medborgardialog.

Läs mer på Medborgardialogwebben >>


17 Globala mål för utvecklingen av en hållbar värld

Den 25 september antog FN de nya Globala målen för hållbar utveckling.

Följ utvecklingen med det universella arbetet med att förverkliga målen. Just nu pågår inkluderande processer runt om i världen.

Läs mer hos Regeringskansliet >>

Läs mer på The global Goals >>

Aktuellt

2016-06-16. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Failed registrations to the ITP: Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy.
ALERT! An unprecedented server breakdown has caused applications between June 7th and June 15th to the ITP: Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy to disappear.
Läs mer »

2016-06-14. ICLD / Utbildningsprogram
Internationellt nätverk för toppolitiker.
ICLD:s utbildningsprogram för toppolitiker i Östeuropa, Afrika och Asien, spelar roll för att utveckla jämlik representation på lokal nivå.
Läs mer »

2016-06-13. ICLD / Utbildningsprogram
Serbisk TV uppmärksammar utbildning för politiker.
Under en workshop i Belgrad för ICLD:s ITP för toppolitiker, gjorde Serbisk TV ett par inslag.
Läs mer »

2016-06-09. ICLD / Kommunalt partnerskap
32 nya internationella samarbeten.
Bland de nya projekt som har fått stöd kan man se vissa trender. Många väljer att utveckla medborgardialog för att förbättra den kommunala servicen, ta särskild hänsyn till utsatta grupper i samhället och att lyfta vikten av kvinnors delaktighet i utvecklingssamarbete.
Läs mer »

2016-06-08. ICLD / Kunskapscentrum
The Politics of Pseudoactions.
Forskningsrapport nr 6 i ICLD:s serie av Andrea Spehar, analyserar genomförandet av nationella jämställdspolicies på lokal nivå i tre länder i västra Balkan.
Läs mer »

2016-06-08. ICLD / Kunskapscentrum
Research Report No 7: Local government in South Africa:.
Kan målen för Sydafrikas lokala ekonomiska utveckling nås genom den nuvarande modellen för decentraliserat styre? Det är titeln på research Report No 7 och den retoriska frågan som ställs av Siddle och Koelble.
Läs mer »