22-24 May
THE FUTURE OF LOCAL GOVERNMENT IN A NEW DEVELOPMENT AGENDA.
Cutting Edge Research, Reality Changing Policies


Internationellt samarbete på lokal nivå

Vårt övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.

ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå, utvecklar och driver utbildningsprogram och genererar ny kunskap inom demokratiområdet.

ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. Centret länkar ledande forskare och erfarna praktiker och stimulerar gemensamma lösningar på vardagliga kommunala utmaningar.


  Nytt avtal med Sida

ICLD har ingått ett nytt avtal med Sida om kärnstöd för en ny treårsperiod 2016-2018.

Läs mer >>

Dialog fördjupar lokal demokrati

Komplexa samhällsfrågor kräver nya samtalsformer. Nu lanserar vi en del på webben för inspiration kring medborgardialog.

Läs mer på Medborgardialogwebben >>


17 Globala mål för utvecklingen av en hållbar värld

Den 25 september antog FN de nya Globala målen för hållbar utveckling.

Följ utvecklingen med det universella arbetet med att förverkliga målen. Just nu pågår inkluderande processer runt om i världen.

Läs mer hos Regeringskansliet >>

Läs mer på The global Goals >>

Aktuellt

2016-05-22. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Fokus på framtidens lokala demokrati när några av världens främsta forskare kommer till Sverige.
Under två dagar, 23-24/5, kommer forskare på lokal demokrati och decentralisering och tjänstepersoner från svenska kommuner och från kommuner i länder som Uganda, Serbien och Kenya att mötas för att dela erfarenheter och forskningsresultat med varandra.
Läs mer »

2016-05-18. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
The Future of Local Government in a new Development Agenda - Workshop by ICLD 22-24 May.
The workshop in Visby May 22-24, will define the territory, understand the challenges and direct to action.
Läs mer »

2016-05-12. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram
Ansökan till Rysslandsprogrammet är nu öppen.
12 maj – 15 juli 2016 är ansökan till programmet för intensifierad kommunal samverkan mellan kommuner och regioner i Ryssland och kommuner och regioner i Sverige öppen.
Läs mer »

2016-05-09. ICLD / Utbildningsprogram
World wide network of political leaders.
The fourth cohort of ICLD Leadership programme continues in Belgrade, Serbia.
Läs mer »

2016-05-09. ICLD / Utbildningsprogram
Samverkan mellan Ryssland och Sverige.
ICLD har startat ett nytt samverkansprogram med syftet att stärka den lokala nivån i Ryssland och i Sverige genom nya former för dynamisk samverkan i projektform mellan ryska och svenska kommuner och landsting/regioner.
Läs mer »

2016-04-22. ICLD / Utbildningsprogram
Gränsöverskridande nätverk blomstrar.
Förra veckan träffades över 60 politiker från Asien och Afrika under en workshop i Kisumu, Kenya. En del av ICLD:s internationella utbildningsprogram toppolitiker.
Läs mer »