Internationellt samarbete på lokal nivå

Vårt övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.

ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå, utvecklar och driver utbildningsprogram och genererar ny kunskap inom demokratiområdet.

ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. Centret länkar ledande forskare och erfarna praktiker och stimulerar gemensamma lösningar på vardagliga kommunala utmaningar.


  ICLD:s avtal med Sida

ICLD:s avtal med Sida om kärnstöd sträcker sig över treårsperioden 2016-2018.

Läs mer >>

Dialog fördjupar lokal demokrati

Komplexa samhällsfrågor kräver nya samtalsformer. Ta en titt på den här delen på webben för inspiration kring medborgardialog.

Läs mer på Medborgardialogwebben >>


17 Globala mål för utvecklingen av en hållbar värld

I september 2015 antog FN de nya Globala målen för hållbar utveckling.

ICLD:s program och verktyg går som hand i handske med de universella målen.

Läs mer hos Regeringskansliet >>

Läs mer på The global Goals >>

Aktuellt

2016-10-21. ICLD / Kunskapscentrum
Valet i Sydafrika analyserat för ICLD av Dr Andrew Siddle.
The 2016 local government elections were the most significant elections to be held in South Africa at any level since 1994.
Läs mer »

2016-10-19. ICLD / Utbildningsprogram
Radio Gotland träffar toppolitikerna som är på ön.
Politikerprogrammet på ICLD fick besök av Radio Gotland idag.
Läs mer »

2016-10-19. ICLD / Utbildningsprogram
Internationella toppolitiker delar erfarenheter.
GT gör besök och träffar internationella toppolitiker som delar erfarenheter i Visby hos ICLD.
Läs mer »

2016-10-14. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Invitation to a round table meeting of researchers Malmö, Sweden 12 – 13 December 2016.
Invitation to Russian and Swedish researchers experienced in studying local governance for a round table meeting of researchers in Malmö, Sweden 12 – 13 December 2016.
Läs mer »

2016-10-13. ICLD / Utbildningsprogram
Demokratier behöver starka kvinnor.
Med start på måndag följer två veckor när 23 toppolitiker från 12 länder besöker Visby och olika kommuner i Sverige i ett internationellt utbildningsprogram.
Läs mer »

2016-10-07. ICLD / Kunskapscentrum
Vi söker två nya kollegor till ICLD.
ICLD växer och vi möter nya utmaningar. Därför söker vi nu två nya kollegor, båda till vårt Kunskapscentrum.
Läs mer »