ICLD och Globala Målen under Almedalen

Internationellt samarbete på lokal nivå

Vårt övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.

ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå, utvecklar och driver utbildningsprogram och genererar ny kunskap inom demokratiområdet.

ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. Centret länkar ledande forskare och erfarna praktiker och stimulerar gemensamma lösningar på vardagliga kommunala utmaningar.


  Nytt avtal med Sida

ICLD har ingått ett nytt avtal med Sida om kärnstöd för en ny treårsperiod 2016-2018.

Läs mer >>

Dialog fördjupar lokal demokrati

Komplexa samhällsfrågor kräver nya samtalsformer. Nu lanserar vi en del på webben för inspiration kring medborgardialog.

Läs mer på Medborgardialogwebben >>


17 Globala mål för utvecklingen av en hållbar värld

Den 25 september antog FN de nya Globala målen för hållbar utveckling.

Följ utvecklingen med det universella arbetet med att förverkliga målen. Just nu pågår inkluderande processer runt om i världen.

Läs mer hos Regeringskansliet >>

Läs mer på The global Goals >>

Aktuellt

2016-08-23. ICLD / Kommunalt partnerskap
Introduktion till kommunala partnerskap 4 Oktober.
Vill du veta mer om hur din kommun, region eller landsting kan komma igång med internationellt utvecklingssamarbete. ICLD bjuder in till en introduktionsdag om programmet Kommunalt Partnerskap.
Läs mer »

2016-07-21. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Sketchnotes från ICLD Almedalen 2016.
En tillbakablick på vad som hände hos ICLD under Almedalen 2016.
Läs mer »

2016-07-11. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
ICLD söker administrativ assistent.
ICLD står inför nya utmaningar och söker nu en assistent som ska förstärka administrationen.
Läs mer »

2016-07-11. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Tack för en mycket lyckad Almedalsvecka hos oss på ICLD.
En vecka med fokus på hur vi gemensamt på den lokala nivån bidrar till att nå de globala målen och en hållbar utveckling.
Läs mer »

2016-07-08. ICLD
Se våra seminarier om de Globala Målen.
Kunde du inte komma på våra seminarier under Almedalen? Se politiker och tjänstepersoner på lokal och nationell nivå diskutera hur vi ska nå de Globala Målen här!
Läs mer »

2016-07-04. ICLD / Kommunalt partnerskap / Utbildningsprogram / Kunskapscentrum
Watch the film from the ICLD Visby II Conference in May.
The Future of Local Government in a new Development Agenda. Watch the film from the ICLD Visby II Conference in May.
Läs mer »