Internationellt samarbete på lokal nivå

Vårt övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.

ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå, utvecklar och driver utbildningsprogram och genererar ny kunskap inom demokratiområdet.

ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning. Centret länkar ledande forskare och erfarna praktiker och stimulerar gemensamma lösningar på vardagliga kommunala utmaningar.


  ICLD:s avtal med Sida

ICLD:s avtal med Sida om kärnstöd sträcker sig över treårsperioden 2016-2018.

Läs mer >>

Dialog fördjupar lokal demokrati

Komplexa samhällsfrågor kräver nya samtalsformer. Ta en titt på den här delen på webben för inspiration kring medborgardialog.

Läs mer på Medborgardialogwebben >>


17 Globala mål för utvecklingen av en hållbar värld

I september 2015 antog FN de nya Globala målen för hållbar utveckling.

ICLD:s program och verktyg går som hand i handske med de universella målen.

Läs mer hos Regeringskansliet >>

Läs mer på The global Goals >>

Aktuellt

2016-11-14. ICLD / Kunskapscentrum
17th N-AERUS Conference 17-19th of November in Gothenburg.
17th N-AERUS Conference 17-19th of November in Gothenburg. Governing, Planning and Managing the City in an Uncertain World. Cooperative Perspectives on Everyday Practices. ICLD as one co-organizer.
Läs mer »

2016-11-08. ICLD / Utbildningsprogram
Förändringsagenter med sikte på mänskliga rättigheter.
26 deltagare från 5 länder i Östeuropa deltar just nu i utbildningsprogramme ”Local Governance with a rights based approach”.
Läs mer »

2016-10-24. ICLD / Utbildningsprogram
På besök i en politisk vardag i Sverige.
Deltagarna i politikerprogrammet gör sig redo att besöka sina mentorer ute i svenska kommuner och landsting.
Läs mer »

2016-10-21. ICLD / Kunskapscentrum
Valet i Sydafrika analyserat för ICLD av Dr Andrew Siddle.
The 2016 local government elections were the most significant elections to be held in South Africa at any level since 1994.
Läs mer »

2016-10-19. ICLD / Utbildningsprogram
Radio Gotland träffar toppolitikerna som är på ön.
Politikerprogrammet på ICLD fick besök av Radio Gotland idag.
Läs mer »

2016-10-19. ICLD / Utbildningsprogram
Internationella toppolitiker delar erfarenheter.
GT gör besök och träffar internationella toppolitiker som delar erfarenheter i Visby hos ICLD.
Läs mer »