ICLD

Lediga jobb

04 September 2019

Vill du arbeta för en av biståndsbranschens intressantaste organisationer? Sök jobb hos oss! Just nu söker vi en handläggare med fokus på vårt program i Ryssland, till de Internationella Utbildningsprogrammen, ITP, med placering i Visby eller Stockholm.

Handläggare Internationella Utbildningsprogram med inriktning Ryssland

Som handläggare vid vår ITP-enhet ska du självständigt svara för hela processen rörande programmet i Ryssland både avseende planering, genomförande och utvärdering. Målgruppen för programmet, liksom för samtliga av våra utbildningsprogram är politiker och tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Ryssland och dessas motsvarigheter i Sverige.

Vi söker därför dig som är van att producera och leda program som innehåller utbildningsmoment, som självständigt kan ansvara för hela processen från uppstart med en ny grupp, till planering och som kan genomföra och följa upp program inklusive utvärdera dessas resultat i enlighet med fastslagna utvärderingskriterier.

Du har:

 • God kännedom om Ryssland
 • Akademisk stats- eller/och samhällsvetenskaplig utbildning
 • Kunskap i både svenska, ryska och engelska i tal och skrift
 • Dokumenterad pedagogisk kompetens
 • Vana vid projektstyrda verksamheter
 • Erfarenhet från arbete inom projektstyrd verksamhet.

Du är också:

 • Erfaren av att arbeta i projektform
 • Erfaren i projektstyrning, gärna med användande av Logical Framework Approach (LFA) som metod eller Results Based Management (RBM)
 • Kunnig i hur kommunal och regional förvaltning fungerar gärna från arbete inom svensk eller/och rysk kommunal eller regional förvaltning
 • Erfaren av att hålla i presentationer på framför allt engelska och ryska
 • Van att arbeta med Microsoft Office-paketets olika program, och har också erfarenhet av arbete i databaser.

Arbetet kräver av dig att

 • Du är drivande, initiativrik och lyhörd.
 • Du kan initiera, bygga och upprätthålla goda kontakter med kollegor och samarbetspartners i Sverige, Ryssland och i våra andra samarbetsländer
 • Du är van vid arbete i en flerkulturell miljö.
 • Du har hög social kompetens, administrativ skicklighet, god självmotivation och utmärkt samarbetsförmåga.

Arbetet innehåller resor till Ryssland och övriga av ICLD:s samarbetsländer, omkring 40 dagar/år.

Placering är Visby eller Stockholm.

Om ICLD
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar med att öka människors möjligheter att påverka sina egna livsvillkor. Vi gör det genom att utveckla den lokala demokratin och genom att stödja institutioner på lokal och regional nivå så att dessa blir bättre rustade att på ett demokratiskt och inkluderande sätt möta globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration. Vi arbetar för att beslutsfattandet i de länder vi arbetar i blir effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande. Avsikten med ICLD:s program i Ryssland är att långsiktigt öka den lokala demokratin i Ryssland vilket pågått sedan november 2015. Lokal demokrati som är välfungerande och väl integrerad ger individer och grupper i samhället förutsättningar att förbättra sina levnadsvillkor och utöva sina rättigheter. Lokal demokrati växer och fördjupas i samarbete mellan Sverige, Ryssland och ICLD:s övriga samarbetsländer där svenska kommuners utveckling inom områden som hanteras ger ryska kommuner inspiration till förnyelse. Svenska deltagande kommuner får likaså god utväxling på samarbetet. Decentralisering, globalisering, urbanisering och migration är globala trender som ställer nya krav på de lokala beslutsfattarna på hållbar och inkluderande service i en skarp konkurrens om resurser. De nya och komplexa uppgifter som lokal administration ställs inför innebär också krav på transparens i beslutsfattande liksom utökat medborgardeltagande och dialog. Verksamheten finansieras av Sida.

ICLD: s verksamhet omfattar, Internationella Utbildningsprogram, Kommunala Partnerskap samt Kunskapscentrum. Fokus i allt arbete ligger på att minska fattigdomen genom lokal demokratiutveckling. ICLD: s huvudkontor ligger i Visby på Gotland med en filial i Stockholm. Läs mer om vår verksamhet på icld.se

Ansökan
Ansökan med personligt brev och CV, skall ha inkommit via e-post till personal.itp@icld.se  senast den 27 september 2019.

För mer  information,  kontakta:
Karin Melin, enhetschef
Tel: 0498-29 91 83, 072 999 42 62
E-post: karin.melin@icld.se

Johan Lilja, generalsekreterare
Tel. 0498-29 91 63, 070 628 81 61
E-post: johan.lilja@icld.se

Fackklubbens vid ICLD:s ordförande
Kristin Ekström, Programhandläggare
Tel: 0498-29 91 46, 070-191 46 23
E-post: kristin.ekstrom@icld.se


Vill du arbeta för en av biståndsbranschens intressantaste organisationer? Sök jobb hos oss!